อัตราค่าบริการ 

เงื่อนไขการบริการ

1. จำนวนชั่วโมง เริ่มนับชั่วโมงแรกตามเวลาที่ลูกค้านัดหมาย

2. ถ้าเกินชั่วโมงตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะคิดเป็นค่าล่วงเวลา หรือ โอที ชั่วโมงละ 250 บาท

เงื่อนไขและช่องทางการชำระเงิน  

ลูกค้าที่จองรถต้องโอนเงินมัดจำ 20% ของราคาจ้างเหมาทั้งหมด มายังบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 053-8-72413-0

ชื่อบัญชี น.ส.ศิวรักษ์ กิจวัฒนะโภคิน

สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม่

และชำระส่วนที่เหลือเมื่อสิ้นที่สิ้นสุดการใช้รถ หากมีการยกเลิกการจองไม่ว่ากรณีใดๆทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี